Nasze biuro Geodezja Stanisław Bank działa na runku już od roku 2006. Założył je znany geodeta Adam Nowak, który dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami, co potwierdzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Działamy na terenie: Barłomino, Robakowo, Gowino, Milwino, Wyszecino, Częstkowo, Przetoczyno, Sopieszyno. W naszej pracy wykorzystujemy wyłącznie najnowocześniejszy i najlepszy sprzęt, dzięki czemu jakość świadczonych przez nas usług pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie. Nasza oferta to szeroki wachlarz usług, które odpowiadają najważniejszym zadaniom, jakie stawia przed geodezją dzisiejsze budownictwo.

Podziały i scalenia nieruchomości

Jedną ze wspomnianych we wstępie usług jest wykonywanie podziałów i scaleń działek. Scalenia mniejszych działek to bardzo często łatwy sposób na uzyskanie przestrzeni koniecznej dla realizacji inwestycji budowlanej. Podziały działek mogą mieć podobny cel, choć bardzo często ich powodem są kwestie majątkowe. Należy pamiętać, że takie prace zależne są zawsze od planu zagospodarowania przestrzennego, albo decyzji o warunkach zabudowy.

Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości staje się natomiast koniecznością w przypadku gdy granica pomiędzy dwoma odrębnymi działkami nie jest jasna. To bardzo częste w polskiej rzeczywistości. Zwłaszcza w terenach wiejskich granice pomiędzy sąsiadami – mimo że opierały się na faktycznie istniejących planach – w praktyce wyznaczane były na zasadzie niepisanej umowy.

Wznowienie znaków granicznych

Usługi geodezyjne są bardzo różnorodne i należy do nich również wznowienie znaków granicznych. Takie znaki mają za zadanie trwałe oznaczenie granic pomiędzy sąsiadującymi ze sobą działkami. Z czasem mogą ulec jednak zatarciu, lub całkowicie zniknąć. Naszym zadaniem jest tu przywrócenie ich we właściwym miejscu.

Mapy dla celów projektowych

Wśród usług, jakie może wykonać geodeta wyróżnić należy również sporządzanie map kartograficznych i geodezyjnych na potrzeby projektowania. Tego rodzaju mapy są konieczne – bez nich architekt tworzący plany budynku nie mógłby dostosować go do istniejących na działce warunków.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Kiedy prace budowlane już trwają, rola geodety się nie kończy. Zajmujemy się między innymi wytyczeniem miejsca, w którym według planu ma powstać budynek. W trakcie prac zajmujemy się również bieżącą kontrolą realizacji projektu.

Pomiary powykonawcze

Bardzo ważnym zadaniem, jakie realizuje geodezja jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Jest ona niezbędna do tego, by właściciel mógł uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Dokumentacja ta opiera się na sporządzeniu odpowiednich pomiarów, których celem jest finalne ustalenie, czy projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Zobacz także ofertę dla: Kartuzy

Dokumentacje do celów prawnych

Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest również przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych i administracyjnych. Może ona mieć ogromne znaczenie w sporach sądowych związanych z realizacja projektów budowlanych.

Adaptacja projektów budynków, uzyskanie pozwolenia na budowę

Nasze biuro Geodezja Stanisław Bank współpracuje z najbardziej renomowanymi projektantami. Dzięki temu wybierający nas klienci mają możliwość wybrania jednego z wielu projektów i dostosowania go do warunków działki. Pomagamy również w uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Inne prace geodezyjne

Wśród innych usług, jakie świadczy nasze biuro należy wymienić sporządzanie opinii geodezyjnych, czy badania niezbędne do późniejszej realizacji prac. Naszym klientom pomagamy w uzyskaniu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Działamy na terenie: Szemud, Reda, Rumia, Wejherowo, Chwaszczyno, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Kaszuby.