Mgr inż. Adam Nowak założył w 2006 roku firmę Geodezja Stanisław Bank, która zajmuje się świadczeniem usług z zakresu kartografii i geodezji. Wieloletnie doświadczenie pozwala wykonywać pracę z zachowaniem należytej staranności, ponadto założyciel posiada uprawnienia do wykonywania zawodu, które zostały nadane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Geodezja Stanisław Bank działa w okolicach Chwaszczyna i sąsiednich miejscowości takich jak: Warzenko, Rębiska, Kielno, Miszewko, Miszewo, Tokary, Banino, Rębiechowo, Przodkowo. Wykonując zadania opieramy się na najnowszym sprzęcie pomiarowym z systemem nadawczym GPS. Wyniki prezentujemy za pomocą odpowiednich programów komputerowych.

Podziały i scalenia nieruchomości

Podział geodezyjny może zostać zlecony w przypadku, gdy celem jest ewidencyjne wydzielenie większej ilości działek gruntu z nieruchomości. Te usługi wykonujemy w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli chodzi o scalenie nieruchomości, ma ono na celu polepszenie ich funkcjonalności.

Rozgraniczenia nieruchomości

Usługi geodezyjne świadczone przez naszą firmę odnoszą się także do rozgraniczenia nieruchomości. Geodeta przystępuje do zadania wtedy, gdy przebieg granicy pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami nie jest znany. Takie działania pozwolą dokładnie ustalić przebieg granicy.

Wznowienie znaków granicznych

Wykonanie prac geodezyjnych odnoszących się do wznowienia znaków graficznych jest zlecane wtedy, gdy nie wiadomo, gdzie dokładnie przebiega granica danej nieruchomości. Usługi geodezyjne w tym przypadku są związane także ze wznowieniem znaków granicznych, które został zatarte lub zniszczone.

Mapy dla celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna, jeśli pragną Państwo wybudować dom, przyłączyć sieci gazowe, energetyczne, czy wodociągowe. Nasza firma Geodezja Stanisław Bank oferuje mapy w postaci cyfrowej oraz analogowej.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezja związana jest również z obsługą inwestycji w zakresie budownictwa przemysłowego, ogólnego, czy komunikacji. Usługi geodezyjne są potrzebne w zasadzie na każdym etapie projektowania, jak i budowy domu.

Pomiary powykonawcze

Jeśli budowa dobiega końca, powinni Państwo zlecić sporządzenie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jest to ważny dokument, który zostanie ujawniony w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Po tych czynnościach mogą Państwo uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

Zobacz także ofertę dla: Barłomino

Dokumentacje do celów prawnych

Nasze uprawnienia pozwalają na sporządzanie wszelkiej dokumentacji, która może Państwu posłużyć w postępowaniu sądowym, administracyjnym, czy przed notariuszem. Geodeta przygotowuje różnorodne mapy, protokoły, rejestry, wykazy, wyrysy, szkice, odpisy itp.

Adaptacja projektów budynków, uzyskanie pozwolenia na budowę

W naszej firmie Geodezja Stanisław Bank mogą Państwo skorzystać z wyboru typowego projektu budynku. Oferujemy także wsparcie w zakresie adaptacji projektów, wyboru projektu, czy uzyskania pozwolenia na budowę budynku.

Inne prace geodezyjne

Geodezja jest szeroko rozumianym pojęciem opartym na wielu czynnościach. Nasza firma Geodezja Stanisław Bank zajmuje się sporządzaniem opinii geodezyjnych, aktualizowaniem ewidencji gruntów i budynków, a także pomaganiem w procesie uzyskania wyrysów i wpisów z ewidencji gruntów. Służymy wsparciem także w innych pracach geodezyjnych, np. w obliczaniu powierzchni, dokonywaniu pomiarów przemieszczeń, czy zakładaniu osnów realizacyjnych.

Działamy na terenie: Szemud, Reda, Rumia, Wejherowo, Chwaszczyno, Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Kaszuby.